Dekanlık

Dekan
Prof. Dr. Özlem BERK ALBACHTEN
Çeviribilim
E-Posta
ozlem.berk@boun.edu.tr
Telefon
+90 212 359 6601
Ofis
TB - 320
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Fatma BÜYÜKKARCI YILMAZ
Türk Dili ve Edebiyatı
E-Posta
yilmazfa@boun.edu.tr
Telefon
0212 359 7387 - 6656
Ofis
TB - 370
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Talin BUDAK
Matematik
E-Posta
budakt@boun.edu.tr
Telefon
0212 359 7387 - 6952
Ofis
TB - 370
Fakülte Sekreteri
Gülay OFLUOĞLU
Telefon
0212 359 6600
Ofis
TB - 340
Dekan Sekreteri
Gülbahar Şen
Dekanlık
Telefon
0212 359 6601
Ofis
TB - 320
Bilgisayar İşletmeni
Fatmanur Nalçakan
Dekanlık Yazı İşleri
Telefon
0212 359 6600
Ofis
TB - 340
Bilgisayar İşletmeni
Canan Baş Sucu
Dekanlık Yazı İşleri
Telefon
0212 359 6600
Ofis
TB - 340
Bilgisayar İşletmeni
Gülizar Al
Dekanlık Özlük İşleri
Telefon
0212 359 6517
Ofis
TB - 315
Bilgisayar İşletmeni
Oğuz Han Yanık
Dekanlık Özlük İşleri
Telefon
0212 359 6517
Ofis
TB - 315
Bilgisayar İşletmeni
Nazan Kuru
Dekanlık Öğrenci İşleri
Telefon
0212 359 6660
Ofis
TB - 325
Mali İşler Sorumlusu - Bina Amiri
Ayşe Tamer
Dekanlık
Telefon
0212 359 7172
Ofis
TB - 325
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Hatice Çetinkaya
Dekanlık
Telefon
0212 359 7547
Ofis
TB - 375