Dekanlık

Dekan
Prof. Dr. İsmail BOZ
Telefon
+90 212 359 6601
Ofis
TB - 320
Fakülte Sekreteri
Gülay OFLUOĞLU
Telefon
0212 359 6600
Ofis
TB - 340
Dekan Sekreteri
Gülbahar Şen
Dekanlık
Telefon
0212 359 6601
Ofis
TB - 320
Bilgisayar İşletmeni
Fatmanur Nalçakan
Dekanlık Yazı İşleri
Telefon
0212 359 6600
Ofis
TB - 340
Bilgisayar İşletmeni
Canan Baş Sucu
Dekanlık Yazı İşleri
Telefon
0212 359 7171
Ofis
TB - 340
Bilgisayar İşletmeni
Gülizar Al Keskin
Dekanlık Özlük İşleri
Telefon
0212 359 6517
Ofis
TB - 315
Seyfullah İlkan
Dekanlık Özlük İşleri
Telefon
0212 359 6517
Ofis
TB - 315
Bilgisayar İşletmeni
Nazan Kuru
Dekanlık Öğrenci İşleri
Telefon
0212 359 6660 - 4525
Ofis
TB - 325
Bilgisayar İşletmeni
Öznur Aktaş
Dekanlık Öğrenci İşleri
Telefon
0212 359 4525 - 6660
Ofis
TB - 325
Mali İşler Sorumlusu - Bina Amiri
Ayşe Tamer
Dekanlık
Telefon
0212 359 7172
Ofis
TB - 325
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Hatice Çetinkaya
Dekanlık
Telefon
0212 359 7547
Ofis
TB - 375