Ferhunde Özbay’ın anısına verilen makale ödülünü Dr. Taylan Acar kazandı

19/02/2021

Nüfusbilim Derneği tarafından verilen “Ferhunde Özbay Makale Ödülü”nün bu yılki sahibi Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Taylan Acar oldu. Çalışmasında Türkiye’de kadınların eğitim durumu ile evlenme davranışlarının ilişkisini inceleyen Acar, son yıllarda aile kurma süreçlerinde yaşanan dönüşümün temel nedeninin kadınların artan oranlarda yükseköğretime katılması olduğunu söylüyor.
2015 yılında kaybettiğimiz ve vefatından kısa bir süre öncesine dek Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ders vermiş olan Emeritus Prof. Dr. Ferhunde Özbay, Türkiye’nin ilk kadın nüfusbilim uzmanları arasında sayılıyor. Nüfusbilimin yanı sıra göç, aile, kadın emeği, kent, sosyal tarih alanlarında da çalışmalar yürütmüş olan Özbay’ın anısına Nüfusbilim Derneği tarafından 2018 yılından bu yana “Ferhunde Özbay Makale Ödülü” veriliyor.

Kadınların eğitim düzeyi evlilik kararlarını nasıl etkiliyor?

Türkiye’de nüfusbilim alanına katkı sağlayan genç sosyal bilimcileri teşvik etmek amacıyla verilen ödülü, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Taylan Acar birincilikle kazandı. Acar’ın “Türkiye’de Kadınların Eğitim Durumu ve Evlenme Davranışları” (Educational Attainment and Women’s Marriage Behavior in Turkey) başlıklı makalesini değerlendiren Nüfusbilim Derneği, “Taylan Acar’ı çalışmasından dolayı tebrik ederiz. Acar çalışmasında Türkiye’de aile kurma süreçlerinde gerçekleşen dönüşümün temel unsuru olarak eğitim durumuna, özellikle de kadınların ilk evlenme yaşının yükselmesine odaklanmakta,” ifadeleriyle ödülü duyurdu.

Araştırmasında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Enstitüsü (HÜNEE) tarafından gerçekleştirilen TNSA 2008 ve 2013 verilerini kullanan Taylan Acar, eğitim düzeyi ve bireylerin evlenme davranışları arasındaki ilişkiye yönelik çalışmaları hakkında daha önce Boğaziçi’nden Haberler için de bir söyleşi vermişti. Söyleşide üniversite mezunu kadınların eğitim düzeyi daha düşük hemcinslerine göre daha ileri yaşlarda evlendiklerine dikkat çeken Acar, eğitim düzeyinin evlilik kararında önemli bir rolü olduğunu ve insanların çoğunlukla kendisi gibi bireylerle evlendiğini paylaşmıştı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde doktorasını ise University of Wisconsin-Madison’da tamamlayan Taylan Acar’ın diğer araştırma alanları arasında toplumsal tabakalaşma, eşitsizlik, eğitim sosyolojisi, göç sosyolojisi, demografi, çalışma ve iş sosyolojisi gibi alanlar yer alıyor.