Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Prof.Dr. Nilgün Işık (Dekan)

Prof.Dr. Aslı Göksel (DilbilimBölümü)

Prof.Dr. Levent Kurnaz (FizikBölümü)

Doç.Dr. İbrahim Yaman (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)

Doç. Dr. Fatma Büyükkarcı Yılmaz (Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal (Psikoloji Bölümü)

Prof. Dr. Özlem Berk Albachten (Dekan Yardımcısı, Davetli)

Doç. Dr. Fatih Ecevit (Dekan Yardımcısı, Davetli)