Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Prof.Dr. Nilgün Işık (Dekan)

Prof.Dr. Aslı Göksel (DilbilimBölümü)

Prof.Dr. Levent Kurnaz (FizikBölümü)

Doç.Dr. İbrahim Yaman (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)

Doç. Dr. Naz Bulamur ( Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal (Psikoloji Bölümü)

Prof. Dr. Özlem Berk Albachten (Dekan Yardımcısı, Davetli)

Doç. Dr. Fatih Ecevit (Dekan Yardımcısı, Davetli)