Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Prof.Dr. Nilgün Işık (Dekan)

Prof.Dr. Aslı Göksel (DilbilimBölümü)

Prof.Dr. Aslı Özyar (Tarih Bölümü)

Prof.Dr. Talin Budak (Matematik Bölümü)

Doç.Dr. İbrahim Yaman (Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü)

Doç. Dr. Naz Bulamur ( Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal (Psikoloji Bölümü)

Prof. Dr. Özlem Berk Albachten (Dekan Yardımcısı, Davetli)

Doç. Dr. Fatih Ecevit (Dekan Yardımcısı, Davetli)